imageimageimage

 

นายวีระ รื่นสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการด้วยรักและห่วงใย

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

623826
วันนี้วันนี้260
เดือนนี้เดือนนี้10173
ทั้งหมดทั้งหมด623826
54.90.158.245
Home

11anigif

ดาวนโหลด 3เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศจาก

สพท.ปทุมธานีเขต2 นำโดย รองฯวันชัย

ยงเขตรการณ์ ได้เข้าประเมินความพร้อมของ

สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2557

 

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ได้ร่วมจัดกิจกรรม

เทอดทูนพระคุณแม่และนิทรรศการอาเซียนและมอบทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนกำพร้าบิดา/มารดา

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัด

กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านศีลธรรม ณ วัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 79 คน

nawaIMAG0066วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวีระ  รื่นสุข ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

More Articles...