imageimageimage

 

นายวีระ รื่นสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการด้วยรักและห่วงใย

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

625931
วันนี้วันนี้293
เดือนนี้เดือนนี้12278
ทั้งหมดทั้งหมด625931
54.91.120.117
Home

anigif1

ดาวนโหลด 3โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่าง

ครูผู้สอนกับผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันจันทร์

ที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม

โรงเรียนเจริญดีวิทยา

 

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยาได้จัด

กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านศีลธรรม ณ วัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 79 คน

11anigif

ดาวนโหลด 3เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศจาก

สพท.ปทุมธานีเขต2 นำโดย รองฯวันชัย

ยงเขตรการณ์ ได้เข้าประเมินความพร้อมของ

สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2557

 

01anigif

ดาวนโหลด 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ได้ร่วมจัดกิจกรรม

เทอดทูนพระคุณแม่และนิทรรศการอาเซียนและมอบทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนกำพร้าบิดา/มารดา

More Articles...